7-5-2561

3-5-2561

ข่าวสารการเรียนรู้

(Info Graphic) เรียนรู้แบ่งปันข่าวสาร จากรัฐบาล ทั่วไป ฯลฯ

NEWS ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

7-5-2561

วันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ช่วงเช้า

พิธีสงฆ์ มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พัน.ปจว.

ดูรูปภาพ>>>

Psyop News ข่าวสารเพื่อประชาชน

NEW

10-5-2561

"Psyop News" ข่าวสารเพื่อประชาชน โดย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.61 วันนี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ เพื่อลุ้นรับรางวัล และฝากเป็นกำลังใจ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับ

https://www.thaipsyop.com/psyop-news.html

ตรวจความพร้อมหมวดรณรงค์ที่ 3

5-5-2561

พ.อ.ธีรพล วงษ์ไทย ปษ.นสศ. เป็นประธานตรวจความพร้อม และให้แนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานของ มว.รณรงค์ฯ พัน.ปจว.

ดูรูปภาพ>>>

Psyop News ข่าวสารเพื่อประชาชน

8-5-2561

"Psyop News" ข่าวสารเพื่อประชาชน โดย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประจำวันอังคารที่ 8พ.ค.61 วันนี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ เพื่อลุ้นรับรางวัล และฝากเป็นกำลังใจ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับ

https://www.thaipsyop.com/psyop-news.html

กิจกรรมและภารกิจต่างๆ ภายในกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข่าวสารเพื่อประชาชน

Psyop News เป็นช่องทางข่าวสารเพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากหน่วยงาน ข่าวสารจากรัฐบาล ข่าวสื่อโซเชียล ผ่านทางเฟสบุ๊คไลค์ เพจ พัน.ปจว. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.30 น.

วงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน

ประกอบด้วยหมวดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาทั้ง 3 หมวด ทำการแสดงดนตรี ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนทั่วประเทศตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผับกล่องกระดาษสร้างรายได้

เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่สนใจหารายได้เสริม พับกล่องกระดาษให้กับบริษัท Smile Inbox

ไข่เค็มชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว.

เป็นสมาชิกแม่บ้านกำลังพล พัน.ปจว. ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่ร่วมกลุ่ม เพื่อทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม เป็นสินค้า Otop ประจำชมรม

วันคล้ายวันสถาปนา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ครบรอบปีที่ 48

7 พฤษภาคม 2561

วันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ช่วงเช้า

พิธีสงฆ์ มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พัน.ปจว.

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM