เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2562

ทัศนศึกษา จ.จันทบุรี

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลและครอบครัว ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 เม.ย.62

<< ย้อนกลับ >>