เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562

เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

รอง ผบ.นสศ.(3) พร้อมด้วย ผบ.พัน.ปจว.และคณะ เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมพบปะพูดคุยกับน้องพลทหารฯ และครอบครัวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึก ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562

<< ย้อนกลับ >>