เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562

รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

รอง ผบ.ทบ.พร้อมด้วย ผบ.นสศ.และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่และการดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ปจว.

<< ย้อนกลับ >>