เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี Big cleningn day พัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่บ้านพักในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

<< ย้อนกลับ >>