ข่าวสาร/กิจกรรม

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา/ข่าวสาร-กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน2562

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกับคณะผู้บัญชาการห้วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ พัน.ปจว.

 

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.