ข่าวสาร/กิจกรรม

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา/ข่าวสาร-กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

รับส่ง-หน้าที่ ผบ.นสศ.

พิธีรับส่ง-หน้าที่ ผบ.นสศ.

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมพิธีรับส่ง-หน้าที่ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 3 ตุลาคม 2562 ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.