ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

รับส่ง-หน้าที่ ผบ.นสศ.

พิธีรับส่ง-หน้าที่ ผบ.นสศ.

เผยแพร่เมื่อ 3 ตุลาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมพิธีรับส่ง-หน้าที่ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 3 ตุลาคม 2562 ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.