ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

พิธีสวนสนามอำลาธงไชยเฉลิมพล

พิธีสวนสนามอำลาธงไชยเฉลิม

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมพิธีสวนสนามอำลาธงไชยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2560 ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.