ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ต้อนรับคณะ วปอ. ประจำปี 2562

พิธีสวนสนามอำลาธงไชยเฉลิม

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมแสดงสาธิตต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2562 ณ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.