thaipsyop

history

ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความ สามารถจนกระทั่งเป็น กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

 

 

 

11-07-2506

จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

01-01-2509

โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กรมรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

27-06-2509

จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

07-05-2513

จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

02-02-2522

จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

17-03-2536

กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

30-07-2544

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชา

31-10-2544

โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี

ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้าน ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

 

01-10-2556

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

<<< กลับหน้าแรก >>>

thaipsyop

Copyright © 2009-2018 ALL RIGHTS RESERVED. PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION.

Web Design By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา