วารสาร LINE พราง

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วารสาร LINE พราง (พัน.ปจว.)

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000