thaipsyop

ข่าวสารการสมัครสอบ

ข่าวสารสมัครสอบ

ที่เกี่ยวข้องทหารบก ทหารเรื่อ ทหารอากาศ ตำรวจ

ทั่วไป

วันจันทร์ 07/02/2561

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการจำนวน 11 อัตรา เพศชาย/หญิง

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 17 ก.ค.2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

 

อ่านรายละเอียดที่ http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/233

วันศุกร์ 22/06/2561

กรมแพทย์ทหารบก

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ

จำนวน 4 อัตรา ดังนี้.-

- นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 1 อัตรา

- พนักงานบริการ 2 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดที่ http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/228

 

วันอังคาร 19/06/2561

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ประกาศรับสมัคร บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร 2-10 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-413380 ในวันเวลาราชการ

หรือเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ThaipsyopBN/

 

 

วันอังคาร 19/06/2561

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ข่าวดี กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค,กลุ่มงานบริการ

 

ที่มา http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/225

 

วันวันจันทร์ 18/06/2561

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง) จำนวน ๓๙ อัตรา

 

ที่มา http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/224

 

วันศุกร์ 15/06/2561

มณฑลทหารบกที่ 21

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา สิบเอก 2 อัตรา)

- พลสูทกรรม

- หัวหน้าชุด

 

ที่มา http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/223

 

วันพุธ 13/06/2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโลหการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561

รายละเอียดอ่านที่ https://drive.google.com/open?id=1DjVWyxmb41pLuCBqkwurz1umZmXg3CHd

วันพุธ 13/06/2561

กองพลทหารราบที่ 15

เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง

- เสมียนพิมพ์ดีด 1 อัตรา

- พลขับ 2 อัตรา

- พลวิทยุโทรเลข 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/222

วันจันทร์ 08/06/2561

สวพ.ทบ.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนเข้าเป็นพนักงานราชการใน สวพ.ทบ.

จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 27 มิ.ย. - 5 ก.ค.61

ที่มา http://armyinfoetc.lnwshop.com

 

<<< กลับหน้าแรก >>>

thaipsyop

Copyright © 2009-2018 ALL RIGHTS RESERVED. PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION.

Web Design By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา