ข่าวสารการสมัครสอบ

ข่าวสารใหม่

ดูรายละเอียดและระเบียบการณ์ได้ที่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ

เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 - 28 ปีบริบูรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

  กำหนดการ

  - จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

  - รับสมัครใน 29 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

  - ทดสอบความสามารถพิเศษใน 10 -11 พ.ย.2561

  - ทดสอบร่างกายใน 14-15 พ.ย.61

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้สนใจสมัครสอบ ได้ศึกษาจากไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่ได้แปะลิงค์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับ

รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF

กองพันจู่โจม เปิดรับสมัครพลอาสา รุ่นที่ 29

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

กองพันจู่โจม เปิดรับสมัครพลอาสา รุ่นที่ 29 จำนนวน 129 นาย

อายุระหว่าง 18-25 ปี

เปิดรับสมัคร 1-10 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ บุคคลพลเรือน,กองเกิน เท่านั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.02.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.