ทั่วไป

ชมรมแม่บ่าน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

สินค้า Otop ไข่เค็มดินสอพอง จากชมรมแม่บ่าน พัน.ปจว.

ประวัติความเป็นมา

     ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในวรรณคดีกล่าวไว้ว่าเกิดจากพระรามแผลงศรร้อนแรงจนดินสุกขาวโพลนไปทั่ว ทางวิชาการเรียกดินสีขาวนี้ว่า ดินมาร์ล มีเนื้อเนียนขาวละเอียด ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญานำมาทำดินสอพอง แหล่งใหญ่อยู่ที่ หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งนำไปใช้ต่อเป็นส่วนผสมแป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ธูป และใช้ขัดเครื่องเงิน และที่ถูกใจมากคือนำมาทำไข่เค็มดินสอพอง

     ซึ่งไข่เค็มดินสอพองต้นตำรับแสนอร่อยนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 มีชื่อว่าไข่เค็มดินสอพองแม่บ้านทหารพลร่มหรือไข่เค็มแม่บ้านพันปจว. ผลิตโดยชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่าชมรมแม่บ้านพันปจว.

     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มชาวบ้านอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี่ได้ให้หลักสูตรการผลิตไข่เค็มเป็นวิทยาทานแก่ชมรมแม่บ้านกองพันจิตวิทยาหน่อยบัญชาการสงครามพิเศษ

จุดเด่นของไข่เค็มดินสอพองคือจะไม่เค็มมาก ไข่ขาวนิ่ม ไข่แดงมันเยิ้ม รสชาติมันๆอร่อยเสียจนคุณชายถนัดศรีได้มอบใบรับรองความอร่อยไว้ตั้งแต่ปี 2533

การจัดการ

ชมรมตั้งมาเมื่อปี 2522 ชมชมแม่บ้านกองพันปจว. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 ในการดำเนินภารกิจ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวข้าราชการผู้มีรายได้ จึงได้จัดตั้งกิจการดำเนินการโครงการต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศล และโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวมหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมแม่บ้านกองพันปจว. ได้คำนึงถึงความสำคัญอันที่จะเป็นประโยชน์ในส่วนรวมของจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกล่าวของ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกที่ทำไข่เค็มจะมาหมุนเวียนกันทำเป็นเทอม เทอมละ 8 คน มาช่วยกัน เฉพาะเวลางาน ได้รับค่าจัางตามชิ้นงาน หักเข้ากลุ่ม เป็นทุนหมุนเวียน 35% ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และแม่บ้านในเทอมนั้น 35 % เข้ารมรมแม่บ้าน 20% ทุนการศึกษาบุตร 10 %

ประเภทสินค้า

กระเช้า 31 ฟอง

กระเช้า 20 ฟอง

กระเช้า 12 ฟอง

350

ราคา

บาท

250

ราคา

บาท

179

ราคา

บาท

(สินค้าขายดี) กล่องใหญ่ 7 ฟอง

(สินค้าขายดี) กล่องใหญ่ 5 ฟอง

ชะลอม 8 ฟอง

45

ราคา

บาท

35

ราคา

บาท

50

ราคา

บาท

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 0800 - 1700 น.

วันเสาร์ 0800 - 1200 น.

หยุดวันอาทิตย์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411618 จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.