thaipsyop

คลังภาพกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

photo gallery

26 มิถุนายน 2561

19 มิถุนายน 2561

12 มิถุนายน 2561

6 มิถุนายน 2561

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน-วิ่ง-เดิน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

ต้อนรับนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา โรงเรียนสงครามพิเศษ

นายทหารจากประเทศสิงคโปร์ชมการสาธิตการแสดงและสถานีวิทยุเคลื่อนที่ ณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

การฝึกเป็นหน่วย ปฏิบัติการจิตวิทยา ระดับกองร้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 61

5 มิถุนายน 2561

23 พฤษภาคม 2561

7 พฤษภาคม 2561

3 พฤษภาคม 2561

ตรวจความพร้อม หมวดรณรงค์ด้านปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

กำลังพลกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาทดสอบร่างกาย ทบ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันคล้ายวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ตรวจความพร้อม หมวดรณรงค์ด้านปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

2 พฤษภาคม 2561

29 เมษายน 2561

28-29 เมษายน 2561

การแข่งขันกีฬาภายในของกำลังพล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดู โบราณสถานตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนารายณมหาราช

กำลังพลและครอบครับ ทัศนศึกษา ณ กองพันลาดตระเวน สัตหับ จังหวัดชลบุรี

<<< กลับหน้าแรก >>>

thaipsyop

Copyright © 2009-2018 ALL RIGHTS RESERVED. PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION.

Web Design By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา