วันคล้ายวันสถาปนา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ครบรอบปีที่ 48

7 พฤษภาคม 2561

วันคล้ายวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ช่วงเช้า

พิธีสงฆ์ มอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พัน.ปจว.

การแข่งขันกีฬาภายใน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ภาพกีฬามันๆ การแข่งขันกีฬาภายในของกำลังพลและพนักงานราชการ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ตรวจความพร้อม

หมวดรณรงค์ที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 พ.อ.ธีรพล วงษ์ไทย ปษ.นสศ.  เป็นประธานตรวจความพร้อม และให้แนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานของ มว.รณรงค์ฯ พัน.ปจว.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แผ่นสมเด็จพระนารายณ์

ประดับยศ

วันที่ 1 เมษายน 2561

พ.ท. นันทภพ ไชยสงค์ ประดับยศให้กำบกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

สวนสนามทหารผลัดปลด

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

พิธีสวนสนาม ทหารกองประจำการณ์ผลัดที่ 1-2559

ทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561

ทัศนศึกษา ครอบครัวกำลัง พัน.ปจว ณ.กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM