ยินดีต้อนรับสู่ www.Thaipsyop.com กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุปศร อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000....  
 
 

..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว.
 

 
  KMการเรียนรู้ พัน.ปจว.
  พระบรมราโชวาทฯ
  พระอัจริยภาพฯ
  ทำไมเรารักในหลวง
  Hi5
  Youtube
  4shared
  facebook พัน.ปจว.
  facebook|ร้อย.ปจว.1
  facebook|ร้อย.ปจว.2
  facebook|ร้อย.ปจว.3
  facebook|ร้อย.ปจว.4
  facebook|บก.ร้อย.บก.
  facebook|ร้อย.รณรงค์ฯ
  facebook|ร้อย.ผสฆ.
  facebook|ร้อย.ปจว.
 
 
  นสศ.
  ศสพ.
  กรมยุทธการทหาร
  กองการออมทรัพย์
  ตรวจสอบเงินฝาก อทบ
  ตรวจสอบการโอนเงิน
  สอบถามข้อมูลบัญชี กพ.
  ตรวจสถานภาพฌาปนกิจฯ
  ข่าวทหาร
  สื่อมวลชนสายทหาร
  สถานีวิทยุกองทัพบก
  กรมสวัสดิการทหารบก
  ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน
  รถยนต์ทหาร
  กรมสารบรรณทหารบก
 
 
  สวนสัตว์ลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี
  แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร
  ตารางเดินรถไฟ
  ตารางเดินรถ บขส.
 
 
  เลือกช่อง
 
 
  ไทยรัฐ
   มติชิน
  ข่าวสด
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  แนวหน้า
  สยามธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติธุรกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  ข่าวทั่วโลก

 
qrcode
 
พัน.ปจว.
 
 
 

 
 
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
 
 
 
 

update เมื่อวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2560    

 
 
คลิ๊กเพื่อชมวิธีดาวน์โหลดหรือคลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
01 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง แนวทางการจัดออกเสียงประชามติ  
02 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
03 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง พัฒนาระบบ กระบวนการสืบสวนสอบสวน    และสปอตอื่นๆ >>>>คลิ๊ก<<<<
 
 
  
..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธานมอบ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
ให้บุตรกำลังพลฯ
ณ บก.พัน.ปจว.

..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พร้อมกำลังพลฯ
ร่วมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
คุณพ่อ จ.ส.อ.สุรชัย เพ็งสว่าง
ณ วัดดอนไชโย

..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พร้อมกำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ ร.9
ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 
กำลังพลฯ ตรวจเครื่องแต่งกายและ
ทบทวนฝึกระเบียบ ฝึกทบทวนบุคคล
ท่ามือเปล่า ให้กับกำลังพลภายในหน่วย
ณ ที่รวมพลฯ พัน.ปจว.

..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พร้อมกำลังพล พัน.ปจว. ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน
หลักสูตร น.ปจว. รุ่นที่ 33
เยี่ยมชมกิจการ พัน.ปจว.
ณ พัน.ปจว.


     
     
     
   

พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษา
หลักสูตรภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

 

พัน.ปจว.จัดการอบรมการพัฒนา
ขีดความสามารถกำลังพล
หลักพื้นฐานการพูดและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน
โดย อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

 
  
 

  ขอความร่วมมือกำลังพล พัน.ปจว. ตรวจสอบความถูกต้องการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
  เพื่อดำเนินการแก้ไข 
นายทหาร  นายสิบ
  การขอคืนภาษีกรณีเงิน พ.ส.ร.
  ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  แบบพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา)
 
 
FACKBOOK
 
 
 
 
 
 
 

 "ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว
- ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL
- กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail :net2551@gmail.com หรือ ๐๒ - ๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยงข้องให้ดำเนินการต่อไป”

 
 
  
 
 
 
  รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจจริงที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน นำพาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของประเทศสืบไป
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจนำพาประเทศไทยสู่ยุค “ ไทยแลนด์ ๔
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 
     
       
 

         

 
 
 
     
 
 
     
     
  หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน | เกี่ยวกับเรา | Site map
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ maxthon ความละเอียดที่ 1366x768, 32 Bit ,LCD"
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2010-2014, All right reserved.