ยินดีต้อนรับสู่ www.Thaipsyop.com กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุปศร อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000....  
 
 

พ.ท.นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว.
 

 
  KMการเรียนรู้ พัน.ปจว.
  พระบรมราโชวาทฯ
  พระอัจริยภาพฯ
  ทำไมเรารักในหลวง
  infographic
  Youtube
  4shared
  facebook พัน.ปจว.
  facebook|ร้อย.ปจว.1
  facebook|ร้อย.ปจว.2
  facebook|ร้อย.ปจว.3
  facebook|ร้อย.ปจว.4
  facebook|บก.ร้อย.บก.
  facebook|ร้อย.รณรงค์ฯ
  facebook|ร้อย.ผสฆ.
  facebook|ร้อย.ปจว.
 
 
  นสศ.
  ศสพ.
  กรมยุทธการทหาร
  กองการออมทรัพย์
  ตรวจสอบเงินฝาก อทบ
  ตรวจสอบการโอนเงิน
  สอบถามข้อมูลบัญชี กพ.
  ตรวจสถานภาพฌาปนกิจฯ
  ข่าวทหาร
  สื่อมวลชนสายทหาร
  สถานีวิทยุกองทัพบก
  กรมสวัสดิการทหารบก
  ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน
  รถยนต์ทหาร
  กรมสารบรรณทหารบก
 
 
  สวนสัตว์ลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี
  แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร
  ตารางเดินรถไฟ
  ตารางเดินรถ บขส.
 
 
  เลือกช่อง
 
 
  ไทยรัฐ
   มติชิน
  ข่าวสด
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  แนวหน้า
  สยามธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติธุรกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  ข่าวทั่วโลก

 
qrcode
 
พัน.ปจว.
 
 
 

 
 
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
 


 
 
 

update เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561    

 
 
คลิ๊กเพื่อชมวิธีดาวน์โหลดหรือคลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
01 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง แนวทางการจัดออกเสียงประชามติ  
03 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง พัฒนาระบบ กระบวนการสืบสวนสอบสวน    และสปอตอื่นๆ >>>>คลิ๊ก<<<<
 
 
  
พัน.ปจว. จัดอบรมโครงการจัดตั้งมวงชลในพื้นที่
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

พล.ต.เชษฐา ตรงดี. เสธ.นสศ.
เป็นประธานพิธีปิดการจัดอบรม
โครงการจัดตั้งมวงชลในพื้นที่
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

..นันทภพ  ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พร้อมกำลังพลฯ ร่วมงาน
วันวีระกรรมทหารกล้า

     
..นันทภพ  ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครั้งที่ 31
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

..นันทภพ  ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พร้อมกำลังพล แม่บ้าน ให้การต้อนรับคณะสำนังานเลขาธิการวุฒิสภา
ศึกษาดูงานโรงบรรจุไข่เค็ม
ณ พัน.ปจว.

..นันทภพ  ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. พบปะกำลังพล ร้อย.บก. พัน.ปจว.
ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ฯ

     
   
พ.ท.นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธานในพิธีประดับยศ
ให้กับนายทหารชั้นประทวน
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.     
     
   

 

 

 
  
 
 
 

“ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ – ๓๑ ก.ค.๕๙ จำนวน ๑๑ เว็บไซด์ รวม ๑,๖๘๒ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว”

“ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซด์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๒ URL และเว็บไซด์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๒๕๘ URL”

“กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯและรายงานให้ ทบ.ทราบทางe-mail : net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”

 
 
  
 
 
 
   รัฐบาลอัญเชิญ “ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศให้ มั่นคง
    ศูนย์ดำรงธรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พร้อมรับใช้ประชาชน
  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  แสดงพลังความจงรักภักดี
  รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจจริงที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน นำพาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของประเทศสืบไป
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจนำพาประเทศไทยสู่ยุค “ ไทยแลนด์ ๔
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 
     
       
 

         

 
 
 
     
 
 
     
     
  หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน | เกี่ยวกับเรา | Site map
เว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ maxthon ความละเอียดที่ 1366x768, 32 Bit ,LCD"
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2010-2014, All right reserved.