ประวัติกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
 
      กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความ สามารถจนกระทั่งเป็น กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

11 กรกฎาคม 2506 จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

1 มกราคม 2509 โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กองรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

27 มิถุนายน 2509 จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

7 พฤษภาคม 2513 จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

 10 มกราคม 2522 ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วย

 2 กุมภาพันธ์ 2522 จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

17 มีนาคม 2536 กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

30 กรกฎาคม 2544 กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชา
เมื่อ 31 ตุลาคม 2544 โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี
ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

1 ตุลาคม 2556
กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

    

การจัด

    
              
ภารกิจ


  ปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ
  ปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปฏิบัติการรบ
  ปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนมาตรการเสริม
            ความมั่นคงภายใน
 
 
 
 


พ.ท.จำรูญ ทุนเจริญ

ห้วง ๑๒ มิ.ย.๑๓ - ๑๖ ก.พ.๑๙
พ.ท.รำพึง แสนพยุหะ
ห้วง ๑๙ ก.พ.๑๙ - ๑๐ มี.ค.
๒๓พ.ท.ธงชัย โพธิ์พูลสินธ

ห้วง ๑๒ มี.ค.๒๓ - ๒ ต.ค.๒๖


     
     


พ.ท.ชัยสิทธิ์ ธีรธำรง
ห้วง ๒ ต.ค.๒๖ - ๒๓ เม.ย.๓๐


พ.ท.วีรศักดิ์ ปานเจริญ
ห้วง ๒๓ เม.ย.๓๐ - ๖ พ.ย.๓๒


พ.ท.อัศวิน อิทธิ
ห้วง ๖ พ.ย.๓๒ - ๙ ม.ค.๓๔
     
     


พ.ท.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม
ห้วง ๙ ม.ค.๓๔ - ๒๓ พ.ค.๓๘


พ.ท.อาจศึก สุวรรณธาดา
ห้วง ๒๕ พ.ค.๓๘ - ๒ ต.ค.๓๙


พ.ท.สุทธิศักดิ์ พูลเอี่ยม
ห้วง ๒ ต.ค.๓๙ - ๑๔ พ.ค.๔๑
     
     


พ.ท.เชษฐา ตรงดี
ห้วง ๒๖ มิ.ย.๔๑ - ๒๕ มิ.ย.๔๔


พ.ท.สมบัติ คุณยศยิ่ง
ห้วง ๒๕ มิ.ย.๔๔ – ๘ ก.ค.๔๗


พ.ท.กอบชัย นพพลับ
ห้วง ๙ ก.ค.๔๗- ๑๗ ก.ค.๔๙
     
     


พ.ท.เริงฤทธิ์ เฉลยฤกษ์
ห้วง ๑๗ ก.ค.๔๙- ๑๔ พ.ย.๕๐


พ.ท.กอสิน กัมปนยุทธ์
ห้วง ๑๔ พ.ย.๕๐- ๑๑ พ.ค.๕๔


พ.ท.อุตสาหะ แก้วกิริยา
ห้วง ๑๑ พ.ค.๕๔- ๑๗ ต.ค.๕๖
     


พ.ท.ชัยภัทร หริกุล
ห้วง ๑๗ ก.ค.๔๙- ๑๔ พ.ย.๕๐


พ.ท. นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว
ห้วง ๑๔ พ.ย.๕๐- ๑๑ พ.ค.๕๔


     
     
 

หมายเลขโทรศัพท์

  ตำแหน่งส่วนราชการ หมายเลข (ทบ.) ทศท.  
  บก.พัน.ปจว. 36851 036-413380  
  ผบ.พัน.ปจว. 36809 036-411618 37031
  รอง ผบ.พัน.ปจว. 36810   37032
  ฝอ.1 พัน.ปจว. 36811 036-413380  
  ฝอ.2 พัน.ปจว. 36812    
  ฝอ.3 พัน.ปจว. 36813   37033
  ฝอ.4 พัน.ปจว. 36814    
  ฝวก.พัน.ปจว. 36817    
  ฝกง.พัน.ปจว. 36816    
  บก.ร้อย.บก.พัน.ปจว. 36818    
  ผบ.ร้อย.บก.พัน.ปจว. 36819    
  ร้อย.รณรงค์ พัน.ปจว. 36820    
  ร้อย.ผสฆ.พัน.ปจว. 36821    
  ห้องวิทยุ พัน.ปจว. 36822    
  FAX พัน.ปจว. 37033    
  ห้องรับรอง สนาม ฮ. 36824    
 
 

 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.