ภาพกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน
 

กำลังพล พัน.ปจว. ร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเสาธงทอง

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมซักซ้อมสาธิต
ต้อนรับ คณะ วปอ รุ่น 59
ณ ศาลายงใจยุทธ
กองพลรบพิเศษที่ 1

พ.ท.ชัยภัทร หริกุล ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีประดับยศ
นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.

     

พ.ท.ชัยภัทร หริกุล ผบ.พัน.ปจว.มอบ
สินไหมทดแทนให้กับกำลังพล
และครอบครัว
ณ บก.พัน.ปจว.

พ.ท.ชัยภัทร หริกุล ผบ.พัน.ปจว.
พบปะกำลังพล พัน.ปจว.
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

พ.ท.ชัยภัทร หริกุล ผบ.พัน.ปจว.
ได้มอบเครื่องบริโภคให้เเก่ กำลังพล พัน.ปจว. ณ ร้อย.ปจว.

     

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ร้อย.ปจว.

พัน.ปจว.กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พัน.ปจว.
ระหว่าง พ.ท.ชัยภัทร หริกุล
และ พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ณ พัน.ปจว.

พัน.ปจว.กระทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่
ประธานเเม่บ้าน
ณ โรงบรรจุไข่เค็ม พัน.ปจว.

     

กำลังพล พัน.ปจว. ร่วมกิจกรรมกีฬา
เพื่อสุขภาพ
ณ สนาม หน้า ร้อย.รณรงค์ฯ

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ร้อย.ปจว.
กำลังพล พัน.ปจว. ดำเนินการตรวจยานพาหนะ
ของหน่วยประจำเดือน พ.ย.59
ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ
     

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ร้อย.ปจว.

กิจกรรมปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พัน.ปจว. ทดสอบร่างกายประจำปี
นสศ. ครั้งที่ 2/59
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.

     
     
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.