ชื่อ นันทภพ ไชยสงค์
 

รายการยศ

ร้อยตรี 1 มี.ค. 45
ร้อยโท 1 ส.ค. 46
ร้อยเอก 1 ต.ค. 49
พ.ต. 1 ต.ค. 53
พ.ท. 17 ก.พ. 58

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบ.พัน.ปจว.

การศึกษา

หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๒๒๙   รร.สพศ.ศสพ.

หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๗๘  สถานศึกษา รร.ร.ศร.

หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง รุ่นที่ ๒/๕๐  รร.สพศ.ศสพ.

หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม ๔๕ รร.สพศ.ศสพ.

การปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๕ รร.สพศ.ศสพ.

 


หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่  ๑๙ รร.กร.กร.ทบ.

หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๑๑๗
รร.ร.ศร.

หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ ๘๘
รร.ร.ศร.

หลักสูตร หลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุด ๙๐
รร.สธ.ทบ. 
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
"มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ ความสามารถ วินัย และคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก"

คติของ พัน.ปจว.รุ่นใหม่

“SMART     STRONG     SMILE”


SMART      - รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้
STRONG    - มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ นสศ.
SMILE        - เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

 

 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.