ชื่อ พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว
 

รายการยศ

ร้อยตรี 1 ม.ค. 43
ร้อยโท 1 กย. 44
ร้อยเอก 1 พ.ย. 47
พ.ต. 1 พ.ย. 51
พ.ท. 26 ธ.ค. 55

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบ.พัน.ปจว.

การศึกษา

หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๒๒๓  ปี ๒๕๔๑  รร.สพศ.ศสพ.

หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๗๒  ปี ๒๕๔๒ สถานศึกษา รร.ร.ศร.

หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง รุ่นที่ ๓๒ ปี ๒๕๔๔  รร.สพศ.ศสพ.

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๖    ปี ๒๕๔๕ รร.สพศ.ศสพ.

หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่  ๒๒   ปี ๒๕๕๐ รร.กร.กร.ทบ.

หลักสูตรการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติสำหรับ

ายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒  ปี ๒๕๕๐ รร.กร.กร.ทบ.     

 

นายทหารหลักสูตรส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่  ๑  ปี ๒๕๕๑   รร.กบ.ทบ.

หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ป. รุ่นที่ ๕๔  ปี ๒๕๔๓  รร.ป.ศป.

หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ป. รุ่นที่ ๕๗  ปี ๒๕๔๙  รร.ป.ศป.

หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๘๘ ปี ๒๕๕๓  รร.สธ.ทบ.

หลักสูตรการจัดการส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๕๖ ปี ๒๕๕๗ รร.กบ.ทบ. 

 
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
"พัน.ปจว. เป็นหน่วยงานด้าน ปจว./ปชส. ทางยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดของ ทบ.
กำลังพลของหน่วยมีคุณภาพ มีความรู้ มีอุดมการณ์ มีความเสียสละเเเละมีความพร้อมที่รับภารกิจเป็นหน่วยที่ผู้บังคับบัญชาให้ความมั่นใจ ประชาชนให้ความศรัทธา"

คติของ พัน.ปจว.รุ่นใหม่

“SMART     STRONG     SMILE”


SMART      - รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้
STRONG    - มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ นสศ.
SMILE        - เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

 

 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.