กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ขอเชิญชวนร่วมโครงการบูรณะ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2563

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

การแสดงส่วนหนึ่งในโครงการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 

เนื่องด้วยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทำการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2538 สร้างโดย พันโท อาจศึก สุวรรณธาดา ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในขณะนั้น เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตจของกำลังพล และเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญขององค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยานำมาซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศสยามและประเทศไทยต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

วันผ่านเวลาเปลี่ยน

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพัฒนาการและการปรับปรุง โดยผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในแต่ละยุคสมัย

พระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งแรกสร้างศาลฯ นั้นเป็นองค์ขนาดเล็ก และในสมัยนั้นอดีตผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาได้รับพระราชทานยศ "พลตรี" เป็นพลตรี อาจศึก สุวรรณธาดา ได้ทำการแทนที่พระบรมรูปองค์เก่า ด้วยพระบรมรูปองค์สมด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริง ทำให้ปัจจุบันศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดคับแคบ ไม่สมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

ธนาคารทหารไทย บัญชี "บูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

เลขที่บัญชี 304-7-82023-2

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

โทร 036-411618 / 036-413380

สิ่งที่จะได้รับเมื่อบริจาค 10,000 บาทขึ้นไป

พระบรมรูป

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขนาด 7 นิ้ว 1 องค์

พระผง รุ่น 1

พระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ 8 องค์

รับชมการแสดงแสงสีเสียงและเชิญร่วมงานจัดเลี้ยง (ขันโตก)

การแต่งกายชุดไทย

จำนวน 8 ที่นั่ง

จารึกชื่อ เป็นประธานบนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังใหม่ 1 ชื่อ

แผนงานโครงการ

บูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ตุลาคม 2562

จัดตั้งคณะกรรมการและคณะดำเนินการโครงการบูรณะสาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 พฤศจิกายน 2562

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทำการหล่อนำฤกษ์พระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาด 7 นิ้ว จำนวน 9 องค์

18 มกราคม 2563

บวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทำการแสดงประกอบแสงสีเสียง ชุด มหาราช 428 ปี "ยุทธหัตถีสร้างชาติ" ณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

19 มการาคม 2563

เริ่มทำการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2563

ยกพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราชขึ้นฐานใหม่

 

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000