ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

รับตรวจคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2562

รับตรวจคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.ให้กับการต้อนรับ พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด และคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ของกรมจเรทหารบก ประจำปี 2562

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.