ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี Big clening day พัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่บ้านพักในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.