ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562

รอง ผบ.ทบ.พร้อมด้วย ผบ.นสศ.และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่และการดูแลความเป็นอยู่และการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ปจว.

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.