ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลทำกิจกรรมปลู้กต้นไม้ เพิ่มป่าและพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ห้วงพระบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักกำลังพล พัน.ปจว.

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.