ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562

รอง ผบ.นสศ.(3) พร้อมด้วย ผบ.พัน.ปจว.และคณะ เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมพบปะพูดคุยกับน้องพลทหารฯ และครอบครัวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึก ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.