ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ทัศนศึกษา จ.จันทบุรี

ทัศนศึกษา จ.จันทบุรี

เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2562

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลและครอบครัว ทัศนศึกษา ณศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 เม.ย.62 เพื่อศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวคุงกระเบนและศึกษาความเป็นมา การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งนี้กำลังพลและครอบครัวผักผ่อนทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสร้างความสัมพันธืที่ดีต่อกัน ณ หาดแหลมสิงห์

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.