ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ต้อนรับ ผบ.ทบ.บรูไน

ต้อนรับ ผบ.ทบ.บรูไน

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว.ร่วมกับ คณะผบ.นสศ.ในการต้อนรับ ผบ.ทบ.บรูไนและคณะ เนื่องใน เยี่ยมชมกิจการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และจัดกำลังพล มว.รณรงค์ฯ และชุด ปจว. แสดงสาธิตต้อนรับ ผบ.ทบ.บรูไนและคณะ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.