ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ต้อนรับสมาคมแม่บ้าน ทบ.

ต้อนรับสมาคมแม่บ้าน ทบ.

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2562

ประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว.พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ่าน ทบ.พร้อมคณะในการเยี่ยมชมสมาคมแมบ้าน สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมทั้งนี้ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม เป็นสินค้า otop จากชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว. ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.