ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

วันรบพิเศษ ประจำปี 2562

วันรบพิเศษ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562

กำลังพลนายทหาร/นาสิบ พัน.ปจว. ร่วมกับกำลังพล หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับฟังโอวาทและมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น เนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบ 53 ปี ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.