ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

กิจกรรม นสศ.อาสาปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรม นสศ.อาสาปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562

ผบ.พัน.ปจว. กำลังพลและครอบครับ ร่วมกิจกรรม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อาสาปลูกป่าสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก จ.ลพบุรี

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.