หน่วยฝึกทหารใหม่

ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

สารคดีสั้น หน่วยฝึกทหาร ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

กิจกรรม หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.