หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา/หน่วยฝึกทหารใหม่

สารคดีสั้น (ชีวิตลูกผู้ชาย) หน่วยฝึกทหาร ผลัดที่ 1/2562

กิจกรรม หน่วยฝึกทหารใหม่

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.