ข่าวสาร/กิจกรรม

พัน.ปจว. > ข่าวสาร/กิจกรรม >

ต้อนรับคณะตรวจคุณภาพชีวิต

ต้อนรับคณะตรวจคุณภรพชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562

ชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว.

ให้การต้อนรับคณะการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี 2562 ในการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชมรมแม่บ้าน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.