thaipsyop

latest news i ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายใน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข่าวสารภายใน

หน่วยบัญาการสงครามพิเศษ

ข่าวสารเพื่อประชาชน Psyop News

ข่าวสมัครสอบ

วันศุกร์ 10/08/2561

วันศุกร์ 10/08/2561

วันอังคาร 19/06/2561

วันจันทร์ 02/07/2561

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ข่าวสารเพื่อประชาชนโดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ออกอากาศทึกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.30น. ผ่านทาง Facebook Live เพจ พัน.ปจว.กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการจำนวน 11 อัตรา เพศชาย/หญิง

พันโท นันทภพ ไชยสงค์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

mission

หน้าที่และภารกิจ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยขึ้นตรง

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

organic units

อัลบั้มภาพ พัน.ปจว.

15 ส.ค. 2561

ถวายพระพรชัยมงคล

วันฉลิมพระชนมพรรษา

26 ก.ค. 2561

15/08/2561

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ได้ทำการเดินเร่งรีบ เป็นชุด ชป.

26 ก.ค. 2561

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

10 ส.ค. 2561

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี

29 ก.ค. 2561

เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์

กองพันและหน่วยขึ้นตรง

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยรณรงค์ด้านการ

ปฏิบัติการทางจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

thaipsyop

Copyright © 2009-2018 ALL RIGHTS RESERVED. PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION.

Web Design By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา