กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

           PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

   เพื่อชาติ ศาสน์

   กษัตริย์และประชาชน

คติพจน์ นักปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นใหม่

smart

strong

smile

รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

เกี่ยวกับ พัน.ปจว.

หน้าที่-ภารกิจของเรา

LINEพราง

วารสาร พัน.ปจว.

หน่วยฝึกทหารใหม่

ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562

โครงการบูรณะ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ

ข่าวสารล่าสุดและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

18 มกราคม 2563

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

การแสดงส่วนหนึ่งในโครงการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

psyop photo

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมแสดงสาธิตต้อนรับคณะ วปอ. ประจำปี 2562

จากชมรมแม่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

OTOP ระดับ 5 ดาว ของดีลพบุรี

สินค้าคุณภาพ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

กลับขึ้นด้านบน

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2020 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.

เพื่อชาติ ศาสน์

กษัตริย์และประชาชน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PSYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

smart

รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

strong

มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

smile

เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

คติพจน์ นักปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นใหม่

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000