เพื่อชาติ ศาสน์

กษัตริย์และประชาชน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการ 036-411618/036-413380

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ทางเลือก...

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 สิงหาคม พุทธศักราช 2525

พันเอก รวี พินิจจันทร์

กิจกรรม/ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

ผบ.พัน.ปจว.และกำลังพลร่วมพิธีรับส่ง-หน้าที่ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 3 ตุลาคม 2562

psyop photo

จากชมรมแม่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

OTOP ระดับ 5 ดาว ของดีลพบุรี

สินค้าคุณภาพ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

กลับขึ้นด้านบน

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.