เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

psyop boot camp 2019

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี้ <<

กิจกรรม/ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาร่วมกับคณะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงตรมพิเศษ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ พัน.ปจว.

psyop photo

ทางเลือก...

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 สิงหาคม พุทธศักราช 2525

จากชมรมแม่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

OTOP ระดับ 5 ดาว ของดีลพบุรี

สินค้าคุณภาพ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

กลับขึ้นด้านบน

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.